Safety en beveiliging.

Een goede gecertificeerde bescherming van de patiëntengegevens die u verzameld.
Woundmonitor zorgt ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de beveiliging van uw data.

NEN 7510

De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. Woundmonitor voldoet aan deze NEN 7510 normering en toont mede door het voldoen aan deze normering aan hoe hoog privacy en de beveiliging van data in het vaandel staan.

Het belangrijkste voor de zorgorganisatie is dat deze norm de medewerkers van de organisatie bewust maakt van het onderwerp informatiebeveiliging en dat ze, ondersteund door werkprocessen en Woundmonitor, correct weten om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Met informatiebeveiliging wordt gewaakt over patiëntgegevens en andere gevoelige bedrijfsinformatie, die voor de buitenwereld heel waardevol kan zijn.

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

De AVG brengt voor ons als software leverancier in de gezondheidszorg verantwoordelijkheden met zich mee. Deze regels houden er toezicht op dat wij zorgvuldig om  gaan met de privacygevoelige informatie van patiënten. Juist nu steeds meer informatie gedigitaliseerd wordt verdient dit extra veel aandacht.

Interne standaarden en procedures

Binnen Woundmonitor wordt er o.a. gewerkt met:

Autoriteit persoonsgegevens

Bij de autoriteit persoonsgegevens is voor Wondzorginnovatie BV de functionaris gegevensbescherming aangemeld.  Het toegekende FG nummer is FG012032.

Gratis live demo

Bent u benieuwd hoe al deze functionaliteiten op overzichtelijke wijzen zijn ondergebracht? vraag de gratis live demo aan!